Combo Sapa

1.  SAPA COMBO

* Combo vé xe Sapa và phòng khách sạn 2 sao

-        Combo vé và phòng khách sạn Tubotel Sapa 2 sao

-        Combo vé xe và khách sạn Golden Town Sapa 2 sao

-        Combo vé xe và Khách sạn 2 sao Roxana Hotel

-        Combo vé xe và phòng kén khách sạn Capsule Sapa 2 sao

* Combo vé xe Sapa và phòng khách sạn 3 sao

-        Combo vé xe và phòng khách sạn Bamboo Sapa 3,5 sao

-        Combo vé xe và phòng khách sạn Sapa Lodge 3 sao

-        Combo vé xe và phòng khách sạn Cosiana Sapa 3 sao

-        Combo vé xe và phòng khách sạn Sapa Luxury 3 sao

-        Combo vé xe và phòng khách sạn Golden Villa Sapa 3 sao

-        Combo vé xe và phòng khách sạn Hmong Sapa 3 sao

-        Combo vé xe và phòng khách sạn Village Sapa 3 sao

-        Combo vé xe và phòng khách sạn Vista Sapa 3 sao

-        Combo vé xe và phòng khách sạn Panorama Sapa 3 sao * Combo vé xe Sapa và phòng khách sạn 4 sao

-        Combo vé xe và phòng khách sạn Amazing Sapa 4 sao

-        Combo vé xe và phòng khách sạn Freesia Sapa 4 sao

-        Combo vé xe và phòng khách sạn Charm Sapa 4 sao

2. VÉ SAPA

* Vé tàu du lịch Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội khoang 4 ốp gỗ

* Vé xe limousin Fuso 18 chỗ Hà Nội - Sapa - Hà Nội

* Vé xe Hà Nội - Sapa - Hà Nội giường nằm cao cấp

* Vé xe limousine Dcar 9 chỗ Hà Nội - Sapa - Hà Nội

3. KHÁCH SẠN SAPA

* Khách sạn 2 sao Sapa

-        Khách sạn Capsule Sapa | Sapa Capsule Hotel

-        Khách sạn Roxana Sapa | Sapa Roxana Hotel

-        Khách sạn Golden Town Sapa | Sapa Golden Town Hotel

-        Khách sạn Tubotel Sapa | Sapa Tubotel Hotel

* Khách sạn 3 sao Sapa

-        Khách sạn Bamboo Sapa | Sapa Bamboo Hotel

-        Khách sạn Sapa Lodge | Sapa Lodge Hotel 3 sao

-        Khách sạn Cosiana Sapa | Cosiana Hotel Sapa 3 sao

-        Khách sạn Sapa Luxury | Sapa Luxury Hotel 3 sao

-        Khách sạn Golden Villa Sapa | Sapa Golden Villa 3 sao

-        Khách sạn Village Sapa | Sapa Village Hotel 3 sao

-        Khách sạn HMong Sapa | Sapa Hmong Hotel 3 sao

-        Khách sạn Vista Sapa | Sapa Vista Hotel 3 sao

-        Khách sạn Panorama Sapa | Sapa Panorama Hotel

* Khách sạn 4 sao Sapa

-        Khách sạn Amazing Sapa | Sapa Amazing Hotel 4 sao

-        Khách sạn Freesia Sapa | Freesia Hotel Sapa 4 sao

-        Khách sạn Charm Sapa | Sapa Charm Hotel 4 Sao


Comments