Báo giá Sapa

BÁO GIÁ TOUR HÀ NỘI - SAPA (Ô TÔ CAO TỐC) 2017

(Khởi hành vào buổi sáng 6.30AM – 7.00AM)


CHƯƠNG TRÌNH GHÉP ĐOÀN HÀNG NGÀY

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ NGỒI

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ GIƯỜNG NẰM

GIÁ MỨC ĂN/BỮA/SUẤT

CT1: HN - CÁT CÁT – NÚI HÀM RỒNG 2 NGÀY 1 ĐÊM: (Ngủ 1 Đêm K/S) ( 1 bữa sáng + 3 bữa chính)

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung

990,000 VND

1,090,000 VND

Ăn chính tại KS 70,000 VND

OPT2

Khách sạn Hoàng Hà

1,290,000 VND

1,390,00 VND

Ăn chính tại KS 100,000 VND

OPT3

Khách sạn Fansipan View

1,510,000 VND

1,610,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT4

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

1,610,000 VND

1,710,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT5

Khách sạn Cat Cat View

1,610,000 VND

1,710,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT6

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa / Sapa Lodge

1,690,000 VND

1,790,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT7

Khách sạn Sunny Mountain View

1,790,000 VND

1,890,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT8

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

2,700,000 VND

 

2,800,000 VND

Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

OPT9

2,950,000 VND

3,050,000 VND

Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GHÉP ĐOÀN HÀNG NGÀY

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ NGỒI

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ GIƯỜNG NẰM

GIÁ MỨC ĂN/BỮA/SUẤT

CT2: HN - CÁT CÁT – LAO CHẢI – TẢ VAN 2 NGÀY 1 ĐÊM: (Ngủ 1 Đêm K/S) ( 1 bữa sáng + 3 bữa chính)

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung

1,020,000 VND

1,120,000 VND

Ăn chính tại KS 70,000 VND

OPT2

Khách sạn Hoàng Hà

1,330,000 VND

1,430,000 VND

Ăn chính tại KS 100,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT3

Khách sạn Fansipan View

1,550,000 VND

1,650,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT4

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

1,650,000 VND

1,750,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT5

Khách sạn Cat Cat View

1,650,000 VND

1,750,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT6

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

1,730,000 VND

1,830,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT7

Khách sạn Sunny Mountain View

1,830,000 VND

1,930,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT8

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

2,740,000 VND

 

2,840,000 VND

Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng, ăn bản 100,000 VND

OPT9

2,940,000 VND

3,090,000 VND

Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn, ăn bản 100,000 VND

 

CHƯƠNG TRÌNH GHÉP ĐOÀN HÀNG NGÀY

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ NGỒI

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ GIƯỜNG NẰM

GIÁ MỨC ĂN/BỮA/SUẤT

CT3: HN - CÁT CÁT – FANSIPAN 2 NGÀY 1 ĐÊM: (Ngủ 1 Đêm K/S) ( 1 bữa sáng + 3 bữa chính)

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung

1,690,000 VND

1,790,000 VND

Ăn chính tại KS 70,000 VND

OPT2

Khách sạn Hoàng Hà

2,040,000 VND

2,140,000 VND

Ăn chính tại KS 100,000 VND

OPT3

Khách sạn Fansipan View

2,260,000 VND

2,360,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT4

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

2,360,000 VND

2,460,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT5

Khách sạn Cat Cat View

2,360,000 VND

2,460,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT6

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

2,460,000 VND

2,560,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT7

Khách sạn Sunny Mountain View

2,560,000 VND

2,660,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT8

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

3,450,000 VND

3,550,000 VND

Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

OPT9

3,700,000 VND

3,800,000 VND

Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

 

CHƯƠNG TRÌNH GHÉP ĐOÀN HÀNG NGÀY

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ NGỒI

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ GIƯỜNG NẰM

GIÁ MỨC ĂN/BỮA/SUẤT

Chọn 1 trong 2 chương trình

CT4: CÁT CÁT – HÀM RỒNG – Tự do (Ngủ  2 Đêm K/S) Ăn 2 bữa sáng + 5 bữa chính

CT5: CÁT CÁT – LAO CHẢI – TẢ VAN – Tự do (Ngủ  2 Đêm K/S) Ăn 2 bữa sáng + 5 bữa chính

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung

1,280,000 VND

1,380,000 VND

Ăn chính tại KS 70,000 VND

OPT2

Khách sạn Hoàng Hà

1,650,000 VND

1,750,000 VND

Ăn chính tại KS 100,000 VND

OPT3

Khách sạn Fansipan View

2,209,000 VND

2,309,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT4

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

2,409,000 VND

2,509,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT5

Khách sạn Cat Cat View

2,409,000 VND

2,509,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT6

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

2,589,000 VND

2,689,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT7

Khách sạn Sunny Mountain View

2,689,000 VND

2,789,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT8

Khách sạn Amazing Sapa 4 sao

4,000,000 VND

4,100,000 VND

Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

OPT9

4,600,000 VND

4,700,000 VND

Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GHÉP ĐOÀN HÀNG NGÀY

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ NGỒI

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ GIƯỜNG NẰM

GIÁ MỨC ĂN/BỮA/SUẤT

CT6: CÁT CÁT – HÀM RỒNG – FANSIPAN (Ngủ  2 Đêm K/S) Ăn 2 bữa sáng + 5 bữa chính

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung

1,990,000 VND

2,090,000 VND

Ăn chính tại KS 70,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà

2,450,000 VND

2,550,000 VND

Ăn chính tại KS 100,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

2,959,000 VND

3,059,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

3,159,000 VND

3,259,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

3,159,000 VND

3,259,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

3,339,000 VND

3,459,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

3,439,000 VND

3,539,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 sao

4,750,000 VND

4,850,000 VND

Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

OPT10

5,350,000 VND

5,450,000 VND

Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

CHƯƠNG TRÌNH GHÉP ĐOÀN HÀNG NGÀY

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ NGỒI

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ GIƯỜNG NẰM

GIÁ MỨC ĂN/BỮA/SUẤT

CT7: CÁT CÁT – HÀM RỒNG – LAO CHẢI – TẢ VAN (Ngủ  2 Đêm K/S) Ăn 2 bữa sáng + 5 bữa chính

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung

1,350,000 VND

1,450,000 VND

Ăn chính tại KS 70,000 VND, Ăn bản 60,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà

1,850,000 VND

1,950,000 VND

Ăn chính tại KS 100,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

2,409,000 VND

2,509,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

2,609,000 VND

2,709,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

2,609,000 VND

2,709,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

2,789,000 VND

2,889,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

2,889,000 VND

2,989,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 sao

4,200,000 VND

4,300,000 VND

Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng, ăn bản 100,000 VND

OPT10

4,800,000 VND

4,900,000 VND

Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn, ăn bản 100,000 VND


BAO GỒM:

1.      Xe đón khách từ phố cổ Hà Nội ra điểm tập kết của xe

2.      Xe bus ngồi 2 chiều HN – SAPA – HÀ NỘI hoặc xe giường nằm theo yêu cầu lựa chọn

3.      Xe đón từ  bến xe Sapa – khách sạn tại Sapa – bến xe Sapa

4.      Khách sạn theo yêu cầu 2 người 1 phòng, nếu đi nhóm 3 thì ở phòng rộng hơn 3 người/phòng. Check in sau 12.00 và trả phòng trước 12:00 theo quy định từng khách sạn

5.      Các bữa ăn theo chương trình - ở khách sạn nào sẽ ăn tại khách sạn đó trừ khách sạn 4 sao Amazing ăn tại khách sạn hoặc nhà hàng theo yêu cầu

6.      Vé tham quan các điểm theo chương trình

7.      HDV địa phương

 

KHÔNG BAO GỒM:

1.      Nước uống

2.      Chi phí cá nhân

3.   Phí phòng đơn cho nhóm 1 khách
BÁO GIÁ TOUR HÀ NỘI - SAPA (Tàu + Bus Đêm) 2017

(Khởi hành buổi tối 21.00 – 21.30)


CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CT8: CÁT CÁT – NÚI HÀM RỒNG: (Ngủ 1 Đêm K/S) (Ăn 2 bữa sáng và 4 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR +BUS NẰM ĐÊM

TOUR + TÀU NGỒI MỀM

TOUR +TÀU KHOANG 4 ỐP GỖ

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung

Ăn chính tại KS 70,000 VND

1,250,000 VND

1,350,000 VND

2,000,000 VND

OPT2

Khách sạn Hoàng Hà

Ăn chính tại KS 120,000 VND

1,400,000 VND

1,500,000 VND

2,150,000 VND

OPT3

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND

1,820,000 VND

1,920,000 VND

2,570,000 VND

OPT4

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND

1,920,000 VND

2,020,000 VND

2,670,000 VND

OPT5

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

1,920,000 VND

2,020,000 VND

2,670,000 VND

OPT6

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,020,000 VND

2,120,000 VND

2,770,000 VND

OPT7

Khách sạn Sunny Mountain View

2,120,000 VND

2,220,000 VND

2,870,000 VND

OPT8

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

2,980,000 VND

 

3,730,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

3,590,000 VND

 

4.340.000 VND

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CT9: CÁT CÁT – Ý LINH HỒ, LAO CHẢI, TẢVAN (Ngủ 1 Đêm K/S) (Ăn 2 bữa sáng và 4 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR +BUS NẰM ĐÊM

TOUR + TÀU NGỒI MỀM

TOUR +TÀU KHOANG 4 ỐP GỖ

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung

Ăn chính tại KS 70,000 VND, Ăn bản 60,000 VND

1,280,000 VND

1,380,000 VND

2,030,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

1,440,000 VND

1,540,000 VND

2,190,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

1,860,000 VND

1,960,000 VND

2,610,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

1,960,000 VND

2,060,000 VND

2,710,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

1,960,000 VND

2,060,000 VND

2,710,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

2,060,000 VND

2,160,000 VND

2,810,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

2,160,000 VND

2,260,000 VND

2,910,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

3,020,000 VND

 

3,770,000 VND

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

3,630,000 VND

 

4.380.000 VND

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CT10: CÁT CÁT – HÀM RỒNG - FANSIPAN (Ngủ 1 Đêm K/S) (Ăn 2 bữa sáng và 4 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR +BUS NẰM ĐÊM

TOUR + TÀU NGỒI MỀM

TOUR +TÀU KHOANG 4 ỐP GỖ

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung

Ăn chính tại KS 70,000 VND

1,930,000 VND

2,030,000 VND

2,680,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà

Ăn chính tại KS 120,000 VND

2,150,000 VND

2,250,000 VND

2,900,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND

2,570,000 VND

2,670,000 VND

3,320,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND

2,670,000 VND

2,770,000 VND

3,420,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,670,000 VND

2,770,000 VND

3,420,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,770,000 VND

2,870,000 VND

3,520,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

2,870,000 VND

2,970,000 VND

3,620,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

3,730,000 VND

 

4,480,000 VND

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

4,340,000 VND

 

5,090,000 VND

 

CT11: CÁT CÁT – HÀM RỒNG – Tự do (Ngủ  2 Đêm K/S)  (Ăn 3 bữa sáng và 6 bữa chính)

 

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR +BUS NẰM ĐÊM

TOUR + TÀU NGỒI MỀM

TOUR +TÀU KHOANG 4 ỐP GỖ

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung

Ăn chính tại KS 70,000 VND

 

1,550,000 VND

1,650,000 VND

2,300,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà

Ăn chính tại KS 120,000 VND

 

1,700,000 VND

1,800,000 VND

2,450,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND

 

2,320,000 VND

2,420,000 VND

3,070,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND

 

2,520,000 VND

2,620,000 VND

3,270,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

 

2,520,000 VND

2,620,000 VND

3,270,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND

 

2,700,000 VND

2,800,000 VND

3,450,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

 

2,800,000 VND

2,900,000 VND

3,550,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

 

 

 

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

 

 

 

 

CT12: CÁT CÁT – Ý LINH HỒ, LAO CHẢI, TẢVAN – HÀM RỒNG (Ngủ  2 Đêm K/S)

 (Ăn 3 bữa sáng và 6 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR +BUS NẰM ĐÊM

TOUR + TÀU NGỒI MỀM

TOUR +TÀU KHOANG 4 ỐP GỖ

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung

Ăn chính tại KS 70,000 VND, Ăn bản 60,000 VND

 

1,640,000 VND

1,740,000 VND

2,390,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

 

1,950,000 VND

2,050,000 VND

2,700,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

 

2,570,000 VND

2,670,000 VND

3,320,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

 

2,770,000 VND

2,870,000 VND

3,520,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

 

2,770,000 VND

2,870,000 VND

3,520,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

 

2,970,000 VND

3,070,000 VND

3,720,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

 

3,070,000 VND

3,170,000 VND

3,820,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

 

 

 

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

 

 

 

 

CT13: CÁT CÁT – HÀM RỒNG - FANSIPAN (Ngủ  2 Đêm K/S)

 (Ăn 3 bữa sáng và 6 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR +BUS NẰM ĐÊM

TOUR + TÀU NGỒI MỀM

TOUR +TÀU KHOANG 4 ỐP GỖ

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung

Ăn chính tại KS 70,000 VND

 

2,250,000 VND

2,350,000 VND

3,000,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà

Ăn chính tại KS 120,000 VND

 

2,450,000 VND

2,550,000 VND

3,200,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND

 

3,070,000 VND

3,170,000 VND

3,820,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND

 

3,270,000 VND

3,370,000 VND

4,020,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

 

3,270,000 VND

3,370,000 VND

4,020,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND

 

3,470,000 VND

3,570,000 VND

4,220,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

 

3,550,000 VND

3,650,000 VND

4,300,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

 

 

 

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

 

 

 


BAO GỒM:

1.      Xe đón khách từ phố cổ Hà Nội ra tàu hoặc bến xe tập kết. ( Khách không ở phố cổ Hà Nội sẽ tập kết tại ga Hà Nội nếu đi tàu hoặc VP xe bus)

2.      Vé tàu Hà Nội – Lào Cai – Hà Nội hoặc nếu đi xe giường nằm Hà Nội – Sapa – Hà Nội

3.      Xe đón từ ga tàu Lào Cai – Khách sạn tại Sapa – Lào Cai hoặc bến xe Sapa – khách sạn tại Sapa – bến xe Sapa

4.      Khách sạn theo yêu cầu 2 người 1 phòng, nếu đi nhóm 3 thì ở phòng rộng hơn 3 người/phòng. Check in sau 12.00 và trả phòng trước 12:00 theo quy định từng khách sạn

5.      Các bữa ăn theo chương trình - ở khách sạn nào sẽ ăn tại khách sạn đó trừ khách sạn 4 sao Amazing ăn tại khách sạn hoặc nhà hàng theo yêu cầu

6.      Vé tham quan các điểm theo chương trình

7.      HDV địa phương

 

KHÔNG BAO GỒM:

1.      Nước uống

2.      Chi phí cá nhân 

3. Phí phòng đơn cho nhóm 1 kháchLƯU Ý

1.      Tuyến tham quan Hàm Rồng HDV dẫn bộ quý khách tham quan

2.      Tuyến thăm quan các bản Lao Chải và Tả Van đi bộ tham quan 1 chiều, chiều về có xe đón và ăn trưa kiểu dã ngoại tại bản

3.      Tuyến Fansipan xe đưa đón và lái xe có trách nhiệm mua vé cáp treo giao cho khách và hướng dẫn khách đi lại. Chương trình fansipan không bao gồm HDV đi cùng lên fansipan vì tiết kiệm chi phí cho khách hàng ( Vé cáp treo  + Công tác phí cho HDV 1000,000 VND)

4.      Các tuyến khác như Thác Bạc – Cổng Trời, Thác Tình Yêu – Suối Vàng, tuyến ngủ bản, Má Tra – Tả Phìn vui lòng liên hệ có ghép hàng ngày + 200,000 VND – 250,000 VND/Khách/tuyến/

5.      Tuyến Bắc Hà khởi hành Sapa từ CHỦ NHẬT nên khách hàng lựa thời gian cho phù hợp + 200,000 VND/Khách)

6.      Tuyến Hà Khẩu chi phí trong 1 năm trở lại đây tăng gấp đôi mà không tham quan được nhiều, thủ tục và chờ đợi rất lâu nên công ty ngừng khai thác nhưng khách có yêu cầu công ty vẫn thực hiện

Lễ tết phụ thu 200,000 VND – 300,000 VND/Khách/Đêm – Liên hệ để biết thêm chi tiết


Comments